“Studija skulpture: Za Breteldorf” - Andrea Palašti

“Studija skulpture: Za Breteldorf” - Andrea Palašti


Podsećamo se brojnih osvrta na platformu "Na drugi pogled" koja je tokom čitave 2021. bila veoma aktivna, što će se nastaviti i u Novoj godini!

https://www.dnevnik.rs/kultura/naslovi/rad-andree-palasti-na-platformi-na-drugi-pogled-02-03-2021